Zostań Inżynierem Biomedycznym!

Świat stoi na progu kolejnej rewolucji - tym razem techniczno-medycznej. Możesz stać się jej współtwórcą. Pracuj z Nami i zmieniaj świat!

O nas

Kierunek Inżynieria Biomedyczna (IB) realizowany jest wspólnie przez UTP (zapewniający część techniczną) i CM UMK (zapewniający część medyczną). Jednostką koordynującą jest Zakład Inżynierii Biomedycznej UTP (ZIB). Dlatego postaramy się przybliżyć Ci w kilku słowach czym jest nasz zakład, czym się zajmuje, a także jakiego wsparcia może od nas oczekiwać student IB.

Zakład powstał w 2009 roku z inicjatywy Prof. Tomasza Topolińskiego. W jego skład weszli pracownicy uczelni skupiający się w swoich zainteresowaniach naukowych na szeroko pojętych tematach związanych z medycyną i techniką medyczną. Natomiast w ramach przygotowań do prowadzonego kierunku zawiązano ścisłą, interdyscyplinarną współpracę między: Wydziałami UTP: Wydziałem Inżynierii Mechanicznej (WIM), Wydziałem Telekomunikacji i Elektrotechniki, a także Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt; z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum UMK; z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy. W historii zakładu i kierunku nie można zapomnieć o olbrzymiej inspiracji jaką stanowił dla jego przyszłych pracowników tragicznie zmarły Prof. Piotr Biliński. Osoby zainteresowane tą postacią zapraszamy do krótkiego memorandum, autorstwa Prof. Damiana Kusza, dostępnego pod tym linkiem, zamieszczonego na portalu Polska Ortopedia i Traumatologia.

Kierunek nie powstał jako narzędzie służące tylko do rozwoju naukowego, wręcz przeciwnie! Za jego powstaniem przemawiały postępujące trendy w technice i biznesie, tworzące znaczne zapotrzebowanie na rynku pracy na wykształconych inżynierów biomedycznych. Aby nie przynudzać - za stworzeniem kierunku przemawiało mnóstwo czynników, które wskazywały (i wskazują nadal!) na możliwy do odniesienia sukces przez jego absolwentów - całość możesz przeczytać tutaj. Znajdziesz tam również pełną sylwetkę kandydata i wiele innych przydatnych informacji dla kandydata.

Pierwszy nabór na kierunek miał miejsce w roku akademickim 2010/2011. W tym czasie pierwszy stopień współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 4,5 mln złotych. Projekt ten obejmował przygotowanie pełnego naboru na studia oraz finansowanie kształcenia do uzyskania dyplomu inżynierskiego.

Zobacz Nas

Kamaya Jackson, Delaware State University; Sara Zych, UTP - IB; Anna Panasiuk, UTP - IB; - W czasie prac nad wynalazkiem PUMP chest
Kamaya Jackson, Delaware State University; Sara Zych, UTP - IB; Anna Panasiuk, UTP - IB;

W czasie prac nad wynalazkiem PUMP chest

Zespół budujacy Polski respirator na UTP
W czasie prac nad respiratorem

Cały zespół

III rok IB 2016/2017 - Wspólne zdjęcie z Prof. Topolińskim
III rok IB 2016/2017

Wspólne zdjęcie z Prof. Topolińskim

O kierunku

Inżynieria biomedyczna (IB) to dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina wiedzy leżąca na pograniczu techniki, medycyny i biologii. Wszechstronność i innowacyjność tego kierunku wymaga od studentów zdolności do kreatywnego, i twórczego myślenia, w zakresie projektowania, i tworzenia nowych rozwiązań wspierających współczesną medycynę. Celem IB jest znalezienie praktycznych rozwiązań w dziedzinie nauk medycznych i biomedycznych, które mogą mieć pozytywny wpływ na poprawę jakości życia, i zdrowia ludzi.

Podejmując się studiów na tym kierunku spotkasz się z przedmiotami obejmującymi zarówno obszar techniczny, jak i medyczny. Poszerzysz swoją wiedzę m.in. z zakresu matematyki, fizyki, chemii oraz informatyki. Dodatkowo poznasz nowe przedmioty, które pozwolą Ci zgłębić tajniki wiedzy, dotyczące chociażby elektroniki, mechaniki i technologii materiałowej. Kierunek ten stworzy Tobie także możliwość nauki anatomii i fizjologii człowieka, których zarówno teoretyczna, jak i praktyczna forma zajęć w przystępny sposób pozwoli Ci zrozumieć to, czego jeszcze nie wiesz. Tylko tak przygotowany program kształcenia umożliwia zrozumienie funkcjonowania organizmu ludzkiego, który bez wątpienia jest głównym przedmiotem zainteresowania specjalistów ds. inżynierii biomedycznej.

W skrócie Inżynieria Biomedyczna zajmuje się tworzeniem oraz eksploatowaniem sprzętu medycznego i nowoczesnych wszczepów medycznych jak np.: sztuczne narządy. W przyszłości to właśnie Inżynierowie Biomedyczni mają olbrzymią szansę na stworzenie cybernetycznych wszczepów jakie znamy z niektórych nadchodzących ;D i istniejących gier (a także innych źródeł kultury).

Inżynieria biomedyczna to kierunek prowadzony na wielu uczelniach wyższych w Polsce. Jako pierwsza rekrutację uruchomiła Akademia Górniczo-Techniczna im. Stanisława Staszica w Krakowie. W krótkim czasie znalazła się ona również w ofercie studiów na Politechnice Wrocławskiej, Śląskiej, Gdańskiej czy Uniwersytecie Śląskim oraz Zielonogórskim.
Mimo wspólnej nazwy programy kształcenia na każdej z tych uczelni są stosunkowo zróżnicowane i traktują owe zagadnienie z innej perspektywy.


Studia zgodnie z Deklaracją Bolońską są dwustopniowe - I stopień kończy się po 3,5 roku uzyskaniem dyplomu inżyniera. II stopień na naszej uczelni trwa 2 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Sprawdź z kim współpracujmey i na jaką ofertę praktyk i poźniejszej pracy możelisz liczyć. Informacje znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto studiować IB?

Istnieje wiele kierunków, dlaczego akurat warto wybrać IB?

Inżynieria biomedyczna to nauka przyszłości, albowiem w głównej mierze opiera się ona na nieustannie rozwijającej się technologii i innowacyjności. Według opinii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) można ją zaliczyć (obok inżynierii genetycznej) do jednego z głównych czynników decydujących o postępie w medycynie. Bez wątpienia w większości przyczyniła się do zaistnienia zauważalnych zmian, jakie nastąpiły w zakresie usług zdrowotnych. Należą do nich m.in.: poprawa systemu monitorowania pacjentów, rozwój w zakresie komputerowego obrazowania medycznego, a także postęp w tworzeniu sztucznych narządów, protez neuronowych i systemów podtrzymywania życia.

Inżynieria biomedyczna to także jeden z najczęściej wybieranych kierunków kształcenia najlepszych światowych uczelni wyższych. Rosnące znaczenie kształcenia w tym kierunku wynika ze stale wzrastającego zapotrzebowania na specjalistów tej dyscypliny. Inżynieria biomedyczna nadążając za postępującą technicyzacją rozwija się bardzo prężnie, co nagradzane jest współpracą z coraz to licznymi przedsiębiorstwami i koncernami, które otwierają młodym ludziom drzwi do zawodowej kariery. Przeprowadzone przez magazyn U.S. New & World Report badania dowodzą, że Inżynieria biomedyczna to najlepsza ścieżka wyboru w roku 2011 - stan ten na dzień dzisiejszy (2019) nie uległ znacznej zmianie.

Inżynier Biomedyczny to osoba, która prócz wysoce specjalistycznych umiejętności - zależnych od wybranej ścieżki rozwoju - posiada wykształcenie ułatwiające Mu myślenie w sposób nieszablonowy i innowacyjny.

W ramach wybranej specjalizacji możesz zająć się zarówno zagadnieniami mechanicznymi, elektroniką, biomechaniką ciała ludzkiego (i nie tylko ludzkiego!), informatyką medyczną, sztuczną inteligencją i wieloma innymi zagadnieniami.

Rynek medyczny jest jednym z najlepiej finansowanych obszarów ludzkiej cywilizacji. Jeżeli chcesz zmieniać świat - nie ma lepszego miejsca niż projektant czy konstruktor elementów tego rynku.

Inżynier Biomedyczny nie tylko zajmuje się zagadnieniami medycznymi - nowoczesne urządzenia wzmacniające możliwości człowieka, także mogą i powinny być Jego dziełem.

Zamiast tylko czekać na najnowsze dzieło - grę - pewnej polskiej firmy, może warto stworzyć ten świat? Za 20 lat może to Ty stworzysz sztuczną rękę, którą ktoś zdejmie okulary i...?

Dlaczego warto wybrać konkretnie Nas?

W polsce istnieje wiele uczelni posiadających inżynierię biomedyczna - dlaczeo warto wybrać właśnie Nas?

Jako jedni z nielicznych oferujemy w pełni międzyuczelniane studia - część techniczna realizowana jest na wielu wydziałach UTP, część medyczna na wydziale lekarskim CM UMK. Po zakończeniu studiów otrzymasz podwójny dyplom ukończenia studiów UTP (Wydział Inżynierii Mechanicznej) i CM UMK (Wydział Lekarski).

Możesz wziąć udział w wielu realizowanych projektach badawczych, które pozwolą zdobyć Ci doświadczenie przydatne w późniejszej pracy.

Zmieniamy się, aby dostosować się do potrzeb rynku i studentów.

W ramach studiów - całkowicie za darmo, będziesz mógł wziąć udział w wielu certyfikowanych szkoleniach, umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień - np.: na operatora drona.

Nasi studenci brali udział w płatnych stażach - krajowych i zagranicznych - na których każdy z nich mógł zarobić nawet 12 tys. złotych.

Nasi studenci otrzymali wiele nagród - m.in. Stypendium Ministra Nauki (jednorazowo 15 000 zł), Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów (łącznie ok. 17 466 zł) i wiele innych - równie cennych - nagród.

Umożliwiśmy naszym studentom poznanie wielu ludzi ze świata nauki i medycyny - odwiedzili Nas m.in. Prof. Marian Zembala, Prof. Henryk Skarżyński, Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Prof. Jan Ryszard Dąbrowski i wielu innych.

Studia II stopnia (magisterskie) prowadzone są dodatkowo przy współpracy z Uniwersytetem w Tromso oraz Norweskim Centrum Telemedycyny. W ramach studiów II stopnia od roku 2014 realizowany był projekt finansowany z Funduszy Norweskich: Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy (FSS/2013/HEI/0111).

Posiadsz jakieś pytania? Napisz do Nas na Facebooku, zadzwoń lub napisz e-mail!

Kilku naszych absolwentów

Wielu z naszych absolwentów podjęło zaraz po studiach pracę w zawodzie. Poniżej prezentujemy kilku z nich:

Małgorzata Synowiecka

Infusio Sp. z o.o.

Patryk Siemianowski

Pallmed Sp. z o.o.

Mikołaj Astukiewicz

Medseven Sp. z o.o.

Grzegorz Nowicki

Medseven Sp. z o.o.

Magdalena Kabat

Medseven Sp. z o.o.

Roman Grochowski

Medseven Sp. z o.o.

451

Absolwentów

18+

Zgłoszeń patentowych

13+

Zrealizowanych konferenecji i szkoleń dla studentów

5,476MLN

PLN zdobytych na rozwój kierunku

Specjalizacje w ramach I stopnia

Teleinformatyk medyczny

 • Zajęcia realizowana głównie na Wydziale Telekomunikacji i Elektroniki UTP i Wydziale Lekarskim CM UMK.

 • W ramach zajęć nauczysz się programowania, budowy sieci komputerowych, a także poznasz szczegóły pracy z danymi medycznymi.

 • Po studiach może pracować m.in. jako: projektant aplikacji medycznych, specjalista w zakresie aplikacji i systemów medycznych, obsługa informatyczna zespołów medycznych i wiele innych.

 • Kliknij tutaj aby sprawdzić listę przedmiotów zawartych w tej specjalizacji.

Techniczny doradca medyczny

 • Zajęcia realizowana głównie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP i Wydziale Lekarskim CM UMK

 • W ramach zajęć nauczysz się: eksploatacji i diagnostyki maszyn, analizy naprężeń, poznasz roboty medyczne i wiele innych.

 • Po studiach może pracować m.in. jako: przedstawiciel medyczny, serwisant sprzętu medycznego, projektant sprzętu medycznego i wiele innych.

 • Kliknij tutaj aby sprawdzić listę przedmiotów zawartych w tej specjalizacji.Chcesz lepiej poznać nasze specjalizacje? Zajrzyj do tej prezentacji.

Specjalizacje w ramach II stopnia

Inżynieria telemedyczna

 • Zajęcia realizowana głównie na Wydziale Telekomunikacji i Elektroniki UTP.

 • W ramach zajęć nauczysz się programowania, budowy sieci komputerowych, a także poznasz szczegóły pracy z danymi medycznymi.

 • Po studiach może pracować m.in. jako: projektant aplikacji medycznych, specjalista w zakresie aplikacji i systemów medycznych, obsługa informatyczna zespołów medycznych i wiele innych.

 • Kliknij tutaj aby sprawdzić listę przedmiotów zawartych w tej specjalizacji.

Biomechanika

 • Zajęcia realizowana głównie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP

 • W ramach zajęć nauczysz się: oceny fizjologi oraz wydolności człowieka, konstruowania urządzeń sportowych, rehabilitacyjnych oraz medycznych.

 • Po studiach może pracować m.in. jako: przedstawiciel medyczny, serwisant sprzętu medycznego, projektant sprzętu medycznego i wiele innych.

 • Kliknij tutaj aby sprawdzić listę przedmiotów zawartych w tej specjalizacji.Chcesz lepiej poznać nasze specjalizacje? Zajrzyj do tej prezentacji.

Zajęcia realizowane w ramach I stopnia

1 rok - Przedmioty wspólne

1 rok

Przedmioty wspólne
2 rok - Przedmioty wspólne

2 rok

Przedmioty wspólne
3 rok - Przedmioty wspólne

3 rok

Przedmioty wspólne
3 i 4 rok - Specjalizacja: MEDYCZNY DORADCA TECHNICZNY

3 i 4 rok

Specjalizacja:
Medyczny Doradca Techniczny
 
3 i 4 rok - Specjalizacja:TELEINFORMATYKA MEDYCZNA (DAWNIEJ TELEMEDYCYNA)

3 i 4 rok

Specjalizacja:
Teleinformatyka Medyczna
(dawniej Telemedycyna)

Skontaktuj się z Nami

Telefon

mgr inż. Sandra Śmigiel
665-718-739

Adres

Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7,
85-796 Bydgoszcz